GDPR

Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT Pix Software Benelux

Inleiding
Pix Software Benelux (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.
Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@PixSoftware.nl of 077-7114000.
Wie zijn wij?
Wij zijn Pix Software Benelux: een consultancy bureau gespecialiseerd in Atlassian applicaties. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een groot evenement). In het geval van onze grote evenementen vind je trouwens ook altijd een privacy statement op de website van dat betreffende evenement, waarin je nog meer specifieke details kan terugvinden.
Wij zijn gevestigd op Akkerveld 5, 5988JB Helden.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, functietitel, contactgeschiedenis,IP adres, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement) en surfgedrag.
Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij Pix Software Benelux persoonsgegeven verwerken.
klantenadministratie en dienstverlening
In onze klantenadministratie houden we bij welke organisaties klant zijn van Pix Software Benelux, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, interesse gebied om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, verwerken we deelnamedetails om onze besprekingen/evenementen etc. zo goed mogelijk te plannen.
Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.
Nieuwsbrieven en mailings
Je kan je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.
Privacy Waarborg
Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.
Werving (marketing)
Pix Software Benelux beweegt met de sector mee, en daarom werven wij nieuwe klanten, sponsoren, sprekers voor evenementen, experts voor inspiratiesessies en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.
Voor Pix Software Benelux campagnes (en Pix Software Benelux gerelateerde campagnes zoals onze events) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. 
Verbetering Pix Software Benelux dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn. We gebruiken hiervoor Google analytics om het surfgedrag op onze web pagina's te kunnen analyseren.
Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@PixSoftware.nl of 077-7114000.
Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
Daarnaast kun je ook:
Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.
Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Pix Software Benelux: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.
Derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met Pix Software GmbH en  odoo (onze crm omgeving) marketingbureau en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Pix Software Benelux.
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.
Links
Op de websites van Pix Software Benelux zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Pix Software Benelux is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.
Cookie statement
Wij gebruiken cookies op de websites van Pix Software Benelux. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”):
https://PixSoftware.nl/
https://PixSoftware.be/
Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door de Pix Software Benelux website en hun functionaliteit:
Functionele cookies:
Cookie Doel Opslagperiode
 
Analytische  cookies (Google Analytics):
Cookie Doel Opslagperiode
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem). 2 jaar
 
Pix Software Benelux maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de Pix Software Benelux Website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Pix Software Benelux inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de Pix Software Benelux Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Pix Software Benelux Website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de Pix Software Benelux Website optimaal werkt.
Pix Software Benelux verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar Website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:
het IP-adres
technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
vanaf welke pagina je op de Pix Software Benelux Website bent gekomen
wanneer en hoe lang je de Pix Software Benelux Website bezoekt of gebruikt
of je gebruik maakt van functionaliteiten van de Pix Software Benelux Website of Pix Software Benelux App
welke pagina’s je bezoekt op de Pix Software Benelux Website en welke schermen van de Pix Software Benelux App je bekijkt
 
Verwijderen:
Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. 

.